จัดงานวันวชิราวุธ “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”

จัดงานวันวชิราวุธ “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”

วันที่  25  พฤศจิกายน  2558

ณ  สนามกีฬาโรงเรียนบ้านซ่าน  อำเภอศรีสำโรง  จังหวัดสุโขทัย

บุคลากรทางการลูกเสือ  จำนวน  50  คน  ลูกเสือ-เนตรนารี  จำนวน  300  คน

ประธานในพิธี  นายสัมพันธ์  จิตรธร  รองผู้อำนวยลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2