จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2559

การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  ประจำปี 2559

วันที่  1  กรกฎาคม  2559

ณ  สนามกีฬาโรงเรียนบ้านซ่าน  อำเภอศรีสำโรง  จังหวัดสุโขทัย

บุคลากรทางการลูกเสือ  จำนวน  70  คน  ลูกเสือ-เนตรนารี  จำนวน  350  คน

ประธานในพิธี  นายโยสิงห์  สวัสดิ์รักษา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซ่าน