กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับภาคเหนือ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4 – ป.6
และการแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1 – ป.3

ระหว่างวันที่ 16 – 18 ธันวาคม 2558

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับภาคเหนือ
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดพิษณุโลก

โรงเรียนบ้านปากสิน(ต้นประชานุเคราะห์) ได้เป็นโรงเรียนตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ในการแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1 – ป.3

 

               โรงเรียนวัดวังใหญ่ ได้เป็นโรงเรียนตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ในการแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4 – ป.6